Ostatné info:
NEPREHLIADNITE!
Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok:  6:30 - 15:00

V inej dobe po telefonickom dohovore kedykoľvek!!!

Rýchly kontatk:

Tel :

p.Zaťko: 0948 288 837

 

Objednávky tachografy:

tel.: 0904 364 056

 

Mail:

E-mail: info@tachografytrnava.sk

E-mail: autosluzbyaz@gmail.com

 

Otváracie hodin:

Pondelok - Piatok:  6:30 - 15:00


Adresa:

Coburgova 84, Trnava, 91702, Slovenská republika

 

Karta vodiča do digitálneho tachografu

Európska únia (pred tým Európske spoločenstvo) a AETR štáty si prostredníctvom záznamových zariadení (tachografov) vytvorili jednotný systém, prostredníctvom ktorého zaznamenávajú pracovné aktivity vodičov (čas jazdy, prestávky / odpočinku, pohotovosti a ostatných prác), prejdenú dráhu a rýchlosť motorového vozidla za účelom kontroly dodržiavania sociálnej legislatívy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (pred tým podľa nariadenia Rady (EHS) č.3820/85). Týmito legislatívnymi krokmi sa v rámci EÚ a AETR štátov docielilo zosúladenie viacerých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy a ktoré slúžia k harmonizácii a ku vytvoreniu rovnakých podmienok hospodárskej súťaže v oblasti dopravy za účelom zlepšenia pracovných podmienok a zabezpečenia bezpečnosti na pozemných komunikáciách.

  Karta vodiča predná strana Karta vodiča zadna strana Karta vodiča zadna strana

Vážený zákazník. Žiadame Vás, aby ste pri podávaní žiadosti o kartu vodiča alebo podniku postupovali podľa inštrukcií uvedených na zadnej strane žiadosti (vodič / podnik). Samotné žiadosti nachádzajúce sa na našej stránke sú len vzory a nie je možné ich použiť pri podaní žiadosti. Pred podaním žiadosti o kartu vodiča alebo podniku je potrebné, aby ste si originály žiadostí vyzdvihli v jednom zo zberných miest. Takýmto zberným miestom je aj naša spoločnosť. Pri preberaní originál žiadosti nezabudnite na to, že musíte obdržať aj šek s jedinečným variabilným symbolom. Z bezpečnostných dôvodov, žiadosť o kartu vodiča musí podať osobne vodič a o kartu podniku majiteľ firmy, alebo ním splnomocnený zamestnanec. Podpis na splnomocnení musí byť overený notárom. Vaše údaje v žiadosti musia byť vyplnené čitateľne (nesmi sa škrtať). V prípade karty vodiča, ku žiadosti musíte priložiť aj Vašu fotografiu, vodičský preukaz a prípadné ďalšie doklady podľa inštrukcií uvedených na zadnej strane žiadosti. Nezabudnite, že aj pri podaní žiadosti o podnikovú kartu je taktiež potrebné predložiť ďalšie doklady, viď. zadná strana žiadosti o podnikovú kartu. Bez potvrdenia o úhrade poplatku za kartu vodiča alebo podniku, ako aj bez splnenia ostatných požiadaviek nie je možné prebrať Vašu žiadosť.

Tachografové karty vodica v skratke

 • Karta vodiča je bielej farby, identifikuje vodiča a slúži k zaznamenávaniu jeho pracovných činností, ako aj ostatných doplnkových údajov o jazde. Vydáva sa na dobu 5 rokov a na meno vodiča. Platnosť karty môže byť skrátená. Pokiaľ počas platnosti karty dôjde k jej poškodeniu alebo strate, tak sa vydáva iba duplikát karty vodiča s dátumom platnosti pôvodnej karty.

 • Podniková karta je žltej farby, identifikuje podnik, umožňuje zaheslovať údaje zaznamenané v digitálnom tachografe voči iným podnikom a slúži ku sťahovanie údajov z digitálnych tachografov. Podnik môže byť držiteľom viacerých podnikových kariet. Karta sa vydáva na dobu 5 rokov.

 • Súbory na stiahnutie:

  Vzor žiadosti o kartu vodiča
  Vzor žiadosti o podnikovú kartu
  Všeobecné informácie ku tachografom
  Inštrukcie ku podaniu žiadosti o kartu vodiča
  Inštrukcie ku podaniu žiadosti o podnikovú kartu

  karta vodica