Ostatné info:
NEPREHLIADNITE!
Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok:  6:30 - 15:00

V inej dobe po telefonickom dohovore kedykoľvek!!!

Rýchly kontatk:

Tel :

p.Zaťko: 0948 288 837

 

Objednávky tachografy:

tel.: 0904 364 056

 

Mail:

E-mail: info@tachografytrnava.sk

E-mail: autosluzbyaz@gmail.com

 

Otváracie hodin:

Pondelok - Piatok:  6:30 - 15:00


Adresa:

Kalinčiakova 3 Trnava, 917 01, prevádzkáreň Trstínska 7466/2A., Trnava, 917 01, Slovenská republika

 

Sťahovanie, archivácia a prenos dát z tachografov a kariet vodičov

Archivácia a vyhodnotenie údajov je služba, ktorá je vhodná prevažne pre malých dopravcov.

Táto služba finančne a časovo odbremení majiteľa dopravnej spoločnosti, ktorý nemusí zakupovať programové vybavenie, alebo iné zariadenie na čítanie a vyhodnotenie údajov z "digitálov" a nemusí investovať do výpočtovej techniky a ani sa starať o bezpečné uloženie načítaných údajov (musia sa uchovávať 2 roky).

Obsahom služby je prenos - načítanie karty vodiča, uloženie vygenerovaných dátových súborov na server a duplicitne na CD / alebo USB kľúč pre majiteľa firmy. Raz za mesiac vyhotovenie kontrolného tlačového výstupu s komentárom k prípadným priestupkom vodiča. Raz za štvrťrok prenos a uloženie údajov z pamäti tachografu.


Služba

Cena bez DPH

Cena s DPH

Stiahnutie karty vodiča

7,00

8,40

Stiahnutie dát z tachografu

25,00

30,00

*Uvedené ceny v tabuľke sú bez dopravy na miesto. V rámci obvodu Trnavy dopravu neúčtujeme, mimo trnavy za dopravu účtujeme 1,0 EUR bez DPH. Iné možnosti je treba dohodnúť osobne podľa konkrétnych podmienok.

Downloadkey

je najrozšírenejším nástrojom na sťahovanie, prenos a archiváciu dát z digitálnych tachografov (M dáta). Dátový kľúč je možné použiť aj ku sťahovaniu, prenosu a archivácii dát z kariet vodičov (C dáta), pokiaľ sa karta vodiča sťahuje cez digitálny tachograf. Downloadkey od VDO je najrozšírenejším zariadením v segmente zariadení na sťahovania dát z digitálnych tachografov. Z jednej strany kľúča sa nachádza sériové rozhranie RS 232 na načítanie dát z digitálneho tachografu a z druhej zasa rozhranie USB 2.0 na prenos týchto dát do PC.

DLD® Wide Range

Downloadkey II

Nová verzia downloadkey. V rámci modernizácie sa zmenilo umiestnenie LED diód, ktoré signalizujú kapacitu jeho pamäte a stav prenosu dát. Signalizačné LED diódy sú umiestnené na obidvoch lícnych stranách kľúča, čo je praktické, pokiaľ sa digitálny tachograf nachádza v hornej časti kabíny vozidla. Kapacita novej verzie kľúča je 256 MB, čo postačuje na viac ako 1.000 stiahnutí z tachografov a kariet vodičov. Tento typ kľúča sa vyznačuje aj tým, že jeho napájanie je zabezpečené cez komunikačné rozhrania tachografu, alebo počítača. Súčasťou dodávky je aj konfiguračný program ku parametrizácii kľúča a ku vizualizácii, za aké dni sú dáta stiahnuté.

Čo Vám ponúkame:

TDCs Tachodrive 3 verzia s Bluetooth
Mobilné zariadenie, priame sťahovanie karty vodiča ,sťahovanie pamäte tachografu cez kábel, zabudovaný algoritmus pre výpočet priestupkov
tachografy
TDCs Tachodrive 3 standart
Mobilné zariadenie, priame sťahovanie karty vodiča ,sťahovanie pamäte tachografu cez kábel, zabudovaný algoritmus pre výpočet priestupkov
tachografy
TDCs Tachodrive 2 s držiakom
Zariadenie slúži na umiestnenie v interiéry a zabezpečuje "bezobslužný" prenos a archiváciu údajov z kariet vodiča a z pamäti tachografu.
tachografy
TDCs Tachodrive 2 bez držiaku
Zariadenie slúži na umiestnenie v interiéry a zabezpečuje "bezobslužný" prenos a archiváciu údajov z kariet vodiča a z pamäti tachografu.
tachografy
Čítačka čipových kariet
Pripojenie cez USB.
tachografy
Dátový klúč TDCs- Tachodrive
Dátový klúč od TDCs nástroj na sťahovanie, prenos a archiváciu dát z digitálnych tachografov.
tachografy
Dátový klúč TDCs- DigiVU
>Dátový klúč od TDCs nástroj na sťahovanie, prenos a archiváciu dát z digitálnych tachografov.
tachografy
Dátový kľúč Downloadkey
Downloadkey od VDO je najrozšírenejším nástrojom na sťahovanie, prenos a archiváciu dát z digitálnych tachografov (M dáta).
tachografy
Mobile Card Reader - Mobilná čítačka

Mobile Card Reader od VDO je prepojenie dátového kľúča Downloadkey II a mobilnej čítačky kariet vodičov.
tachografové krúžky
Driver Card Terminal
Driver Card Terminal je kombinácia mobilnej čítačky kariet vodičov (Mobile Card Reader) so špeciálnym držiakom, ktorý chráni systém.
tachografové krúžky
DLD Short, Wide Range
DLD Short a Wide Range zariadenia sú určené na sťahovanie a prenos dát vzduchom
tachografové krúžky
Downloadterminál II
Nová generácia terminálu slúžiaceho na sťahovanie ako aj jednoduché vyhodnotenie dát z tachografov a kariet vodičov.
tachografové krúžky